Politica de confidentialitate


Here you have the possibility to customize your settings for the use of cookies. If you have not only consented to the use of required cookies, you may withdraw this consent at any time. Existing cookies are then deleted.

Ultima modificare: 7.7.2021

La operarea paginii de internet www.caimmo.com,CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, menționată în caseta informațională (denumită în continuare ”noi”) acționează ca operator în sensul prevăzut de GDPR.

Prin această declarație privind protecția datelor vă informăm în ce măsură prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați pagina noastră de internet. Cu excepția cazului în care se menționează altceva în această declarație privind protecția datelor, noi (sau cei care operează date pe baza unui contract) colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră și nu le obținem de la terți.

Suntem conștienți de importanța majoră a datelor dumneavoastră și, prin urmare, nu le transmitem în țări terțe sau către organizații internaționale. În cazul în care prelucrarea individuală a datelor este totuși asociată cu transferul datelor dumneavoastră într-o țară terță, vă vom comunica acest lucru în mod explicit prin această declarație privind protecția datelor și vă vom informa cu privire la măsurile pe care le-am întreprins pentru a asigura nivelul necesar de protecție a datelor dumneavoastră.

În mod principial nu sunteți obligat să ne puneți la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal. În măsura în care există o obligație legală sau contractuală de a pune la dispoziție datele dumneavoastră, sau dacă acest lucru este necesar pentru încheierea unui contract cu noi, acest lucru este menționat în mod explicit mai jos. În acest caz, vă vom informa și despre posibilele consecințe ale nepunerii la dispoziție a datelor dumneavoastră.
Nu utilizăm datele dumneavoastră pentru luarea automată de decizii, inclusiv de alcătuire a unui profil de utilizator în sensul prevăzut de art. 13 alin. 2 lit. f și art. 14 alin. 2 lit. g GDPR.

Datorită dezvoltării continue a paginii noastre de internet sau a modificărilor de ordin legal, poate fi necesară modificarea acestei declarații privind protecția datelor. Se aplică versiunea publicată pe [link].

În continuare veți găsi informații detaliate despre acțiunile individuale de prelucrare a datelor.
 

1. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A PAGINII DE INTERNET (LOGFILES & HOSTING)

De fiecare dată când este accesată pagina noastră de internet, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul informatic al computerului care accesează.
Următoarele date sunt colectate și stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru:

 • Adresa IP a utilizatorului;
 • Metoda http și versiunea http;
 • Starea accesului/ codul de stare al răspunsului serverului;
 • Versiune browser;
 • Adresă URL de referință (pagina de internet de pe care sistemul utilizatorului accesează pagina noastră de internet);
 • Numele de utilizator al vizitatorului (în cazul în care este conectat prin autentificare în sistem - dacă utilizatorul este conectat la o aplicație web și aceasta are propria administrare de către utilizator, numele utilizatorului nu este conectat);
 • Data și ora solicitării și numărul de biți trimiși;
 • Răspunsurile serverului;
 • Coduri de eroare.

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite transmiterea paginii de internet către computerul utilizatorului. Pentru aceasta, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe durata sesiunii.

Stocarea în fișierele jurnal are loc pentru a asigura funcționalitatea paginii de internet. În plus, folosim datele pentru a optimiza pagina de internet și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie informatică. Nu se realizează o evaluare a datelor în scopuri de marketing în acest context.

Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor constă în realizarea scopurilor menționate la punctul 1.2.

Datele sunt fie șterse, fie anonimizate, fie stocate în fișiere jurnal la sfârșitul sesiunii respective. În cazul stocării datelor în fișiere jurnal, acestea vor fi șterse (după 60 de zile).

Nu se realizează o altă stocare a datelor într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate.

Pentru punerea la dispoziție a paginii noastre de internet, în special pentru prelucrarea tehnică, angajăm furnizori de servicii care procesează datele dumneavoastră în numele nostru (așa-numiții ”operatori pe bază de contract”). Ne servesc următorii operatori:

 • CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft și CA Immo Deutschland GmbH
 • Furnizor de pagina web; (supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Viena)
 • Furnizor de servicii IT; (Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Viena, Austria / Mailingwork GmbH, Birkenweg 7, 09569 Oederan / supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Viena)
 •  Agenția web. (supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Viena)

Datele dumneavoastră vor fi, de asemenea, transmise către următorii destinatari, în măsura în care este necesar:

 • Autorități (cum ar fi: inspectoratul pentru muncă, organele de administrație locală și districtuală și federală, autorități fiscale, poliție / parchete, Registrul comerțului/ Registrul funciar, Agenția austriacă pentru audit financiar-contabil, etc.);
 • reprezentanți legali și notari;
 • instanțe.

2. COOKIE-URI & URMĂRIRE

Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră (pc/ laptop, tabletă sau telefon inteligent). Aceste fișiere text sunt descărcate de către browser-ul dumneavoastră atunci când vizitați pagina noastră de internet pentru prima dată. Când vizitați din nou această pagină de internet cu același dispozitiv sau browser, cookie-urile și informațiile stocate în acestea sunt fie trimise înapoi la pagina respectivă de internet care le-a generat (cookie-uri primare), fie către o altă pagină de internet căreia îi aparține (cookie parte terță). Prin urmare, pagina de internet ”recunoaște” faptul că utilizatorul este același și adaptează prezentarea conținuturilor paginii. Cookie-urile ”își amintesc” preferințele, vă informează despre cum utilizați o pagină și adaptează parțial ofertele afișate în mod individual.

2.2. Cookie-uri necesare pentru funcționare

Utilizăm mai multe cookie-uri necesare pentru funcționare pe pagina noastră de internet. La utilizarea de cookie-uri necesare pentru funcționare, procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a putea oferi funcțiile de bază ale paginii noastre de internet și serviciile pe care le-ați solicitat, precum și pentru a salva temporar setările dumneavoastră de cookie-uri. Dacă aceste cookie-uri nu ar fi utilizate, ar apărea restricții funcționale la utilizare. Scopul concret al fișierelor cookie individuale poate fi găsit în tabelul de mai jos.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când se utilizează cookie-uri necesare pentru funcționare îl constituie interesele noastre legitime de a furniza o pagină de internet complet funcțională și serviciile de care aveți nevoie, precum și de a stoca temporar setările dumneavoastră de cookie-uri (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

Pe pagina noastră de internet sunt utilizate următoarele cookie-uri necesare pentru funcționare:

Cookie-uri

Tipuri de date

Scopuri

Durata stocării

Destinatari

supi

Acord pentru cookie-urile individuale

Salvează informația despre care cookie-uri sunt permise.

1 lună

supseven- TYPO3-

Digitalagentur, Fockygasse 29-

31,1120 Viena

fe_typo_user Informații privind personalizarea site-ului web  Spune-i lui TYPO3 toate informațiile necesare pentru a personaliza site-ul web (de ex. login, formulare, etc.) Sfârșitul sesiunii

supseven- TYPO3-

Digitalagentur, Fockygasse 29-

31,1120 Viena

be_typo_user

ID utilizator

Acest cookie transmite către Typo3 dacă vizitatorul este conectat la backend-ul Typo3 și despre care utilizator backend este vorba.

Sfârșitul sesiunii

supseven- TYPO3-

Digitalagentur, Fockygasse 29-

31,1120 Viena

be_lastLoginProvider

ID utilizator

Conține elementul key al Login Provider-ului pentru Typo3 backend utilizat

90 zile

supseven- TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Viena

ps_widget_token

Sesiune

Acest cookie

servește identifi-

cării utilizatorului

în timpul utilizării

Prescreen via Jobs Widget.

1 săptămână

fără

PHPSESSID

PHP Identificator sesiune

PHPs Identificator  standard de sesiune

Sfârșitul sesiunii

supseven - TYPO3-Digitalagentur, Fockygasse 29-31,1120 Viena

2.3. Analiza web Matomo

Pentru a îmbunătăți ușurința utilizării paginii noastre de internet, utilizăm instrumentul de analiză web open source „Matomo”, care plasează cookie-uri care nu sunt necesare pentru funcționare. La utilizarea cookie-urilor care nu sunt necesare funcționării și analiza ulterioară a datelor utilizatorului, prelucrăm date cu caracter personal pentru a cunoaște preferințele vizitatorilor paginii noastre de internet și pentru a putea personaliza mai bine oferta noastră. Scopul concret al fișierelor cookie individuale poate fi găsit în tabelul de mai jos.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când utilizați cookie-uri care nu sunt necesare funcționării este consimțământul dumneavoastră explicit (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Fără consimțământul dumneavoastră explicit, cookie-urile nu vor fi plasate pentru analiza web, iar datele cu caracter personal nu vor fi procesate.

Consimțământul dat poate fi revocat oricând făcând clic pe [Activați linkul de revocare]. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră până la momentul retragerii.

Pe pagina noastră de internet sunt utilizate următoarele cookie-uri care nu sunt necesare pentru funcționare:

Cookie-uri

Tipuri de date

Scopuri

Durata stocării

Destinatari

_pk_ref

Adresă URL de referință

Înregistrează pagina de internet de pe care ne vizitați.

6 luni

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_cvar

Sesiune

Conține variabile personalizate care au fost setate în timpul vizualizării paginii anterioare.

30 minute

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_id

ID utilizator

Stochează un ID de utilizator unic.

13 luni

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_ses

Sesiune

Afișează sesiunea activă a unui vizitator.

30 minute

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

Pentru a opera Matomo, folosim Matomo Cloud, operat de ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Germania. Acest furnizor de servicii a fost atent selectat și respectă standarde ridicate de protecție și securitate a datelor. Noi îi transmitem doar informațiile necesare pentru serviciile oferite și îl obligăm prin contract să trateze confidențial toate informațiile pe care i le transmitem și să proceseze datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor noastre. Puteți găsi declarația de protecție a datelor pentru Matomo Cloud aici.

Acest operator pe bază de contract folosește pentru a prelucra date un sub-operator al Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, SUA. Toate datele sunt prelucrate de către sub-operatorul din Frankfurt, Germania. Cu toate acestea, nu este posibil să excludem posibilitatea ca sub-operatorul nostru să fie obligat, de exemplu de către autoritățile americane pentru securitate, să dezvăluie datele procesate pe serverele din Frankfurt, datorită sediului companiei din SUA. Potrivit Curții Europene de Justiție, SUA nu dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, am obligat operatorul nostru să încheie clauze contractuale standard cu Amazon Web Services Inc. pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor și vom utiliza acest serviciu numai cu acordul dumneavoastră. 
 

Puteți seta browser-ul dumneavoastră astfel încât cookie-urile să nu fie în mod general salvate și/sau cookie-urile care au fost deja depuse să fie șterse. Toate browser-ele obișnuite vă permit să blocați stocarea cookie-urilor sau stocarea cookie-urilor de la terți și să ștergeți cookie-urile care au fost deja salvate. Dacă cookie-urile sunt dezactivate pentru pagina noastră de internet, este posibil ca nu toate funcțiile paginii de internet să poată fi utilizate în totalitate.

3. INTEGRAREA Google Maps

Integrarea materialului de hărți din Google Maps se face pentru prezentarea profesională a conținuturilor paginii noastre de internet. Utilizăm acest serviciu pentru a oferi localizarea obiectului. La utilizarea Google Maps vor fi procesate datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul pe care l-ați acordat conform art. 6 alin. 1 litera a GDPR.

Puteți declara consimțământul dumneavoastră bifând căsuța corespunzătoare în bannerul nostru de consimțământ sau ulterior, atunci când apelați aplicația. În cazul în care nu a fost acordat consimțământul, conținutul Google Maps nu va fi încărcat și, ca o consecință, nu vor fi transmise sau salvate date.

Un consimțământ acordat poate fi revocat în orice moment făcând clic pe [Activați linkul de revocare de sub harta afișată]. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră până la momentul revocării. Neacordarea sau revocarea consimțământului înseamnă doar că Google Maps nu va fi pus la dispoziție.

Noi nu stocăm date pe durată lungă. 

Datele dumneavoastră vor fi transmise către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. La rândul său, aceasta va transmite datele dumneavoastră către Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. 

Google Ireland Limited transmite datele dumneavoastră către Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. În opinia Curții Europene de Justiție, SUA nu prezintă un nivel adecvat de protecție a datelor. În special, serviciile secrete din SUA pot accesa datele dumneavoastră fără a fi informat și fără ca dumneavoastră să puteți întreprinde acțiuni în justiție împotriva acestora. Prin urmare, am încheiat clauze contractuale standard cu Google LLC pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor și vom utiliza acest serviciu numai cu acordul dumneavoastră. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Google, accesați Politica de confidenţialitate – Confidenţialitate şi termeni – Google

4. INTEGRAREA SERVICIILOR VIDEO

Prelucrarea datelor are loc în scopul redării videoclipurilor pe pagina noastră de internet.

Integrarea materialului video de pe YouTube se realizează pentru prezentarea profesională a conținutului paginii noastre de internet. Folosim acest serviciu pentru a publica videoclipuri YouTube pe pagina noastră de internet. La utilizarea YouTube, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate. 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul pe care l-ați acordat conform art. 6 alin. 1 litera a GDPR.

Puteți declara consimțământul dumneavoastră bifând căsuța corespunzătoare în bannerul nostru de consimțământ sau ulterior, atunci când apelați aplicația. În cazul în care nu a fost acordat consimțământul, conținutul YouTube nu va fi încărcat și, prin urmare, nu vor fi transmise sau stocate date.

Un consimțământ acordat poate fi revocat în orice moment făcând clic pe [Activați linkul de revocare de sub videoclip]. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră până la momentul revocării. Neacordarea sau revocarea consimțământului înseamnă doar că conținutul YouTube nu va fi pus la dispoziție.

Noi nu stocăm date pe durată lungă. 

Datele dumneavoastră vor fi transmise către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. La rândul său, aceasta va transmite datele dumneavoastră către Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. 

Google Ireland Limited transmite datele dumneavoastră către Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. În opinia Curții Europene de Justiție, SUA nu prezintă un nivel adecvat de protecție a datelor. În special, serviciile secrete din SUA pot accesa datele dumneavoastră fără a fi informat și fără ca dumneavoastră să puteți întreprinde acțiuni în justiție împotriva acestora. Prin urmare, am încheiat clauze contractuale standard cu Google LLC pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor și vom utiliza acest serviciu numai cu acordul dumneavoastră. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Google, accesați Politica de confidenţialitate – Confidenţialitate şi termeni – Google

Pe pagina noastră de internet oferim materiale video din funcționarea camerelor video de pe șantierele CA Immo, în special pentru a informa publicul interesat cu privire la progresul lucrărilor de construcții. Înregistrările camerelor video de pe șantiere sunt realizate cu o rezoluție grosieră și de la o distanță mare, astfel încât nici persoanele, nici autovehiculele nu pot fi mărite prin zoom și astfel cu ușurință identificate. 

Puteți primi mai multe informații despre această prelucrare a datelor aici.

6. NEWSLETTER

Dacă vă înregistrați pentru buletinul informativ al paginii noastre de internet, vom stoca datele de contact pe care le introduceți (formula de adresare, prenume, nume, adresa de e-mail) cu acordul dumneavoastră, în scopul transmiterii buletinului nostru informativ la adresa de e-mail introdusă. 

Buletinul nostru informativ conține informații legate de companie în legătură cu tranzacții imobiliare și funciare, schimbări de personal, derulări de proiecte, evenimente și ceremonii de acordare de premii, știri privind acțiunile și bursele, bilanțuri și situații financiare anuale. 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră voluntar pe care l-ați acordat conform art. 6 alin. 1 litera a GDPR și care poate fi oricând revocat.

Puteți revoca consimțământul dumneavoastră în orice moment și vă puteți dezabona de la buletinul informativ făcând clic pe linkul de dezabonare care este conținut în fiecare e-mail informativ. Dacă vă retrageți consimțământul, nu veți primi niciun buletin informativ de la noi.

Buletinul informativ va fi transmis atâta timp cât nu v-ați dezabonat de la serviciul nostru informativ.

Păstrăm datele dumneavoastră până când vă veți dezabona de la buletinul informativ. Dacă vă dezabonați de la buletinul informativ, acest lucru va fi notat automat. Acest lucru înseamnă că nu veți mai primi alte buletine informative după momentul dezabonării. Formula de adresare, prenumele și numele de familie vor fi apoi șterse în cel mult 7 zile. Consimțământul acordat pentru primirea buletinului informativ (inclusiv adresa de e-mail, precum și momentul înregistrării și momentul dezabonării) va fi păstrat mai mult timp pentru motive de probare, dar va fi șters cel târziu la 3 ani după dezabonarea de la buletinul informativ.

Folosim un furnizor de servicii (operator pe bază de contract) pentru a trimite buletinul informativ. Serviciul mailwork - Der Direktmarketing-Partner GmbH, Am Busbahnhof 1, 24784 Westerrönfeld, transmite din însărcinarea noastră buletinul nostru informativ. Pentru aceasta transmitem companiei respective datele de contact pe care le-ați pus la dispoziție.

Ca persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de a revoca consimțământul

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului acordat, aveți dreptul de a revoca oricând consimțământul. După ce am primit revocarea dumneavoastră, nu vom mai procesa aceste date în viitor. Revocarea consimțământului dumneavoastră nu afectează însă legalitatea prelucrării efectuate până la momentul revocării. 

Dreptul la informații

Puteți solicita informații privind datele procesate despre persoana dumneavoastră, în special despre originea și categoriile datelor prelucrate, durata de stocare, destinatarii cărora datele dumneavoastră cu caracter personal le sunt sau au fost dezvăluite, scopul sau tipul prelucrării. La cerere, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Vă informăm că nu trebuie furnizate informații dacă acest lucru pune în pericol secrete comerciale sau ale companiei ale persoanei responsabile sau ale unor terți.

Dreptul la corectare

Dacă prelucrăm date despre dumneavoastră care sunt incorecte sau incomplete, puteți solicita corectarea sau completarea acestora - chiar printr-o declarați suplimentară.

Dreptul la ștergere

Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră. Desigur că vom șterge datele dumneavoastră în măsura în care acest lucru este prevăzut prin lege (art. 17 GDPR). 

Precizăm că un drept de ștergere nu există în special în situația în care trebuie să prelucrăm datele pentru a îndeplini sau apăra o obligație legală sau pentru a formula revendicări legale.

Dreptul la limitarea prelucrării

Dacă nu este clar dacă datele prelucrate despre persoana dumneavoastră sunt incorecte, incomplete sau prelucrate în mod ilegal, puteți solicita restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la contestare

Chiar dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt corecte și complete și au fost prelucrate în mod legal de către noi, vă puteți împotrivi prelucrării acestor date în cazuri individuale speciale, pe care le veți justifica. De asemenea, puteți obiecta dacă primiți mesaje publicitare directe de la noi și nu mai doriți să le primiți în viitor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție, puteți, în anumite circumstanțe, să solicitați transmiterea acestor date într-un format care poate fi citit automat. De asemenea, ne puteți însărcina să transmitem aceste date direct unei terțe părți alese de către dumneavoastră, cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a formula plângere

Chiar dacă facem toate eforturile pentru a proteja integritatea datelor dumneavoastră, nu pot fi excluse diferențele de opinie cu privire la modul în care folosim datele dumneavoastră. Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă prevederile GDPR, nu doar că puteți contacta echipa noastră de coordonare a protecției datelor, dar puteți și formula o plângere la autoritatea austriacă pentru protecția datelor.

Pentru toate problemele dumneavoastră privind protecția datelor, în special pentru a vă revendica drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (prin scrisoare sau e-mail) la adresa indicată în caseta informațională. Alternativ, vă puteți adresa direct responsabilului nostru cu protecția datelor (dsb@caimmo.com).