Camere video de şantier


În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

CA Immo stochează şi prelucrează materialul video înregistrat cu camerele de pe şantierele CA Immo pe de o parte pentru a informa opinia publică interesată, în special chiriaşii/ potenţialii chiriaşi asupra stadiului construcţiei, iar pe de altă parte pentru ca după finalizarea construcţiei să poată selecta imagini individuale pentru filmul-rezumat al proiectului (de ex. în scopuri de marketing). Filmarea cu camerele video de pe şantier se realizează cu o granularitate/ rezoluţie grosolană şi de la mare distanţă, fără prim-planuri cu persoane sau vehicule care să permită identificarea acestora.

Pe ce bază legală sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea se efectuează în baza interesului legitim al CA Immo conform art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecţia datelor. Interesul legitim al CA Immo constă în informarea opiniei publice interesate şi în realizarea unui film-rezumat de ex. în scopuri de marketing.

Cui transmite CA Immo datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele sunt circulate în cadrul concernului numai în măsura în care sunt necesare managementului societăţilor pentru realizarea sarcinilor antreprenoriale curente precum şi în cadrul IT-ului centralizat şi în cadrul reviziei. Datele sunt transmise operatorilor IT externi (operatorii camerelor video de şantier) precum şi către autorităţi, reprezentanţi legali + notari şi instanţe judecătoreşti. Vizitatorii website-ului respectiv de şantier nu au acces decât la imagini individuale executate în ritm orar, respectiv la un film-rezumat alcătuit din acestea.

Cât timp păstrează CA Immo datele dumneavoastră cu caracter personal?

CA Immo păstrează materialul video al camerelor de pe şantier pe o durată de până la 12 luni după finalizarea construcţiei.

Ce drepturi aveți legat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Conform Regulamentului general privind protecţia datelor (Regulamentul UE 2016/679), în calitatea dumneavoastră de persoană vizată beneficiaţi de anumite drepturi asupra cărora vă atragem atenţia în cele ce urmează. Vă rugăm să aveţi în vedere că acestea se completează între ele, astfel că nu puteţi solicita decât fie corectarea sau completarea datelor dumneavoastră, fie ştergerea lor.

Revocarea consimţământului

În cazul în care CA Immo stochează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe bază de consimţământ (art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general privind protecţia datelor) aveţi oricând dreptul de a revoca acest consimţământ. Aceasta nu aduce însă atingere legalităţii prelucrării efectuate până la momentul revocării.

Dreptul la informare

Puteţi solicita informări în legătură cu provenienţa, categoriile şi durata de stocare a datelor, cu destinatarii, cu scopul prelucrării datelor dumneavoastră de către CA Immo şi cu modul de prelucrare a acestora.

Dreptul la corectură şi la ştergere

Atunci când CA Immo prelucrează date referitoare la persoana dumneavoastră, iar acestea sunt eronate sau incomplete, puteţi solicita corectarea sau completarea acestora. Puteţi solicita de asemenea ştergerea datelor prelucrate în mod ilegal.

Dreptul la limitarea prelucrării

În cazul în care nu este limpede dacă datele prelucrate în legătură cu persoana dumneavoastră sunt eronate, incomplete sau prelucrate în mod ilegal, puteţi solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră să fie îngrădită până la clarificarea definitivă a chestiunii.

Dreptul la obiecţie

Puteţi obiecta împotriva prelucrării datelor dumneavoastră inclusiv atunci când ele sunt corecte şi complete, iar prelucrarea de către CA Immo se efectuează în mod legal. Acest drept vă revine însă numai în situaţii deosebite, pe care trebuie să le justificaţi.

Dreptul la transmisibilitatea datelor

Aveţi posibilitatea de a primi datele prelucrate de către CA Immo în legătură cu persoana dumneavoastră, date primite de CA Immo iniţial de la dumneavoastră, într-un format cu citire automată stabilit de către CA Immo, sau puteţi însărcina pe CA Immo cu transmiterea directă a acestor date către un terţ la alegerea dumneavoastră, în măsura în care acest destinatar oferă lui CA Immo posibilitatea tehnică în acest sens şi dacă transferul datelor nu presupune cheltuieli exagerate şi nu încalcă obligaţii sau considerente de confidenţialitate legale sau de altă natură din partea lui CA Immo sau a unor terţe persoane.

Dreptul la plângere

În ultimă instanţă aveţi dreptul de a depune plângere la Oficiul pentru Protecţia Datelor atunci când în opinia dumneavoastră prelucrarea datelor dumneavoastră cu date personal încalcă Regulamentul general privind protecţia datelor (Regulamentul UE 2016/679).

Cui vă puteţi adresa pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată?

Pentru constatarea drepturilor dvs. menționate anterior vă rugăm să vă adresați în scris (prin scrisoare către filiala CA Immo în funcţie de alegerea dumneavoastră [aici] sau prin e-mail) către CA Immo Echipa de coordonare a protecției datelor (dsb@caimmo.com)​​​​​​​

Cum puteţi stabili legătura cu însărcinatul cu protecţia datelor de la CA Immo?

Însărcinatul cu protecţia datelor poate fi contactat la: dsb@caimmo.com