Informații privind protecția datelor în cazul procedurii de solicitare a unui loc de muncă


În cadrul procedurii de solicitare a unui loc de muncă, CA Immo-Gesellschaft, societatea la care v-ați depus cererea de candidatură, (numită în cele ce urmează „CA Immo“ sau „noi“) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, vă informăm cu privire la detaliile privind această operațiune de prelucrare a datelor.

În măsura în care în prezenta informare privind protecția datelor nu sunt precizate detalii diferite, noi (sau persoana împuternicită de operator) vom colecta direct de la dumneavoastră datele cu caracter personal și nu le vom prelua de la terți.

Suntem conștienți de importanța ridicată a datelor dumneavoastră și din acest motiv, în principiu, nu le vom transmite către terțe state sau către organizațiile internaționale. Însă în cazul în care, în anumite situații speciale, este necesară transmiterea datelor dumneavoastră către un terț stat, în cadrul acestei informări privind protecția datelor vă comunicăm în mod explicit și vă informăm care sunt măsurile pe care le-am adoptat, pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor dumneavoastră. Datele dumneavoastră nu sunt utilizate pentru un proces decizional automatizat, inclusiv Profiling.
 

1. Domeniul de aplicare și scopul operațiunii de prelucrare a datelor

CA Immo prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a duce la îndeplinire procedura de angajare.

Aceste date sunt prelucrate de către CA Immo în cadrul unor proceduri diferite de solicitare a unui loc de muncă :

 • Utilizați portalul de candidaturi pus la dispoziție societății CA Immo de către Prescreen International GmbH (care poate fi accesat folosind https://caimmo.jobbase.io/ sau prin Widget-ul Prescreen aflat pe site-ul CA Immo);
 • Contactați societatea CA Immo în alt mod, de exemplu prin transmiterea dosarului de candidatură prin e-mail și/sau prin poștă;
 • CA Immo angajează o firmă de recrutate și primește datele dumneavoastră de la această firmă;
 • Participați la o evaluare/Assessment-Center organizată de CA Immo;
 • Sunteți contactat direct de un angajat/o angajată a firmei CA Immo; sau
 • Sunteți trimis către noi în cadrul programului myAbility Talent®.

 

1.1. Date generale

În cazul procedurii prezentate de angajare, pot fi colectate următoarele date, pentru a putea procesa cererea dumneavoastră cu privire la postul dorit:

 • Datele de identificare a candidatului (cum ar fi de exemplu numele, prenumele, titulatura, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, data nașterii, cetățenie)
 • Datele privind calificarea (recomandarea, scrisoarea de intenție, curriculum vitae, locurile de muncă anterioare, calificările și competențele de specialitate, de exemplu sub formă de liste de proiecte, certificate, etc.)
 • Întrebări generale privind locul de muncă dorit (de ex. salariul dorit, termenul de reziliere, etc.)
 • Informații opționale, cum ar fi de exemplu fotografia pentru interviu, alte informații pe care doriți să le transmiteți în solicitarea dumneavoastră
 • Întrebări suplimentare în funcție de specificul fiecărui loc de muncă (de exemplu carnet de conducere)
 • Corespondența dintre dumneavoastră și CA Immo, precum și comentarii și evaluări, care au fost înregistrate în legătură cu dumneavoastră în cadrul procesului de angajare
 • Daca este cazul, rezultatele la teste în cadrul realizării studiilor de caz sau a unor proceduri similare de testare (de ex. texte în Excel)
 • Alte date/categorii de date, de exemplu date profesionale publice, cum ar fi un profil în cadrul rețelelor de Social Media profesional, cum ar fi XING sau LinkedIn

Nu sunteți obligat să puneți la dispoziția CA Immo datele cu caracter personal. În cazul în care nu puneți la dispoziție datele dorite, pentru CA Immo nu va fi posibil în anumite cazuri să realizeze și să continue procesul de angajare.
 

1.2. Alte informații privind cererile de candidatură transmise prin e-mail și/sau prin poștă

În cazul în care vă transmiteți candidatura prin e-mail și/sau poștă, documentele în formă digitală puse la dispoziție sunt importate pe portalul nostru online de recrutare. În acest scop, datele menționate la punctul 1.1 vor fi prelucrate și, dacă este necesar, vor fi completate manual de către CA Immo cu informații, pe care ni le transmiteți suplimentar în cadrul procesului de recrutare. Veți primi acces la acest portal, cu ajutorul căruia puteți verifica dosarele de candidatură și detaliile privind candidatura.
 

1.3. Alte informații privind candidaturile depuse prin intermediul portalului de recrutare al CA Immo

Există posibilitatea ca datele dumneavoastră să fie importate direct din profilul XING. Datele corespunzătoarele din profilul XING sunt colectate pentru scopul menționat pe interfața CA Immo. Temeiul juridic pentru această operațiune îl reprezintă interesul nostru legitim privind furnizarea serviciilor solicitate de dumneavoastră în mod explicit (Art. 6 Alin. 1 lit. f DSGVO/Regulamentul general privind protecția datelor UE). Nu sunt transmise nici un fel de date către Xing și nici nu vor fi importate date în mod automat din Xing, în cazul în care nu ați solicitat acest lucru în mod explicit prin intermediul linkului pus la dispoziție.
 

1.4. Datele în cazul angajării unui agent de recrutare

Pentru anumite locuri de muncă, care trebuie ocupate, apelăm la ajutorul agenților de recrutare pentru căutarea candidatului/candidatei potrivit/potrivite. În cadrul acestei responsabilități, agenții de recrutare ne transmit profiluri de candidați/candidate, considerați corespunzători pentru respectiva poziție. Într-o etapă ulterioară, CA Immo organizează interviuri cu candidații selectați, pentru a lua o decizie finală. În cazul proceselor de recrutare, agenții ne reprezintă în calitate de responsabili în sensul DSGVO/Regulamentul general privind protecția datelor UE. În funcție de procesul de angajare, colaborăm cu diferiți agenți de recrutare. Pentru informații cu privire la agenții de recrutare cu care lucrăm în cazul dumneavoastră și pentru informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră prin intermediul agentului de recrutare vă rugăm să contactați direct responsabilul nostru cu protecția datelor (dsb@caimmo.com).

Documentele puse la dispoziție sunt importate în portalul nostru online de recrutare. În acest scop, datele puse la dispoziție vor fi prelucrate și, dacă este necesar, vor fi completate manual de către CA Immo cu informații. Veți primi acces la acest portal, cu ajutorul căruia puteți verifica dosarele de candidatură și detaliile privind candidatura.
 

1.5. Alte informații privind abordarea directă a candidaților/candidatelor

În cazul în care vă contactăm proactiv și în mod direct și vă atragem atenția asupra unor locuri de muncă disponibile, datele vor fi prelucrate în momentul în care dumneavoastră veți transmite de bună voie informații către CA Immo (de exemplu curriculum vitae, scrisoarea de intenție, etc.). Documentele puse la dispoziție sunt importate în portalul nostru online de recrutare. În acest scop, datele puse la dispoziție vor fi prelucrate și, dacă este necesar, vor fi completate manual de către CA Immo cu informații. Veți primi acces la acest portal, cu ajutorul căruia puteți verifica dosarele de candidatură și detaliile privind candidatura.
 

1.6. Date colectate în cadrul programului myAbility Talent®

În cadrul programului myAbility Talent®, oferim candidaților/candidatelor cu nevoi speciale posibilitatea unui Job Shadowing Day și, dacă este cazul, la final, posibilitatea de a face practică în cadrul firmei noastre. Profilul dumneavoastră ne este transmis de către myAbility Social Enterprise GmbH, care este responsabil independent în sensul DSGVO/Regulamentul general privind protecția datelor UE. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră de către myAbility Social Enterprise GmbH, vă rugăm să contactați direct această firmă.
 

2. Temei juridic

Prelucrarea datelor dumneavoastră de candidatură se realizează până la finalizarea procesului de angajare, pe baza raporturilor precontractuale în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 lit. b DSGVO/Regulamentul general privind protecția datelor UE.

După finalizarea procesului de angajare, are loc prelucrarea datelor de candidatură (punctul 1.1 până la 1.6) pe baza interesului nostru legitim, în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO/Regulamentul general privind protecția datelor UE, în scopul documentării în eventualitatea apărării sau exercitării unui drept în instanță.

Temeiul juridic pentru luarea în evidență a datelor dumneavoastră de candidatură, pentru a vă putea informa în legătură cu alte posibile poziții disponibile, se face cu acordul dumneavoastră în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO/Regulamentul general privind protecția datelor UE. Puteți revoca în orice moment această aprobare, fără a fi necesar să precizați motivele, solicitând ștergerea datelor dumneavoastră prin intermediul portalului de angajări sau contactându-ne prin e-mail la adresa dsb@caimmo.com.
 

3. Durata de stocare a datelor

Datele dumneavoastră de candidatură vor fi stocate pe durata desfășurării procesului de angajare. După finalizarea acestui proces, datele dumneavoastră sunt păstrate pentru alte 6 luni și apoi șterse, în cazul în care nu ați fost de acord cu păstrarea în evidență a acestora.

În cazul în care doriți în mod explicit o păstrare în evidență a documentelor transmise de dumneavoastră, aceste date vor fi stocate pentru încă un an de la data la care v-ați exprimat acordul. Cu cel mult două săptămâni înainte de expirarea acestui termen vă vom oferi posibilitatea de a prelungi în continuare păstrarea în evidență a datelor. În plus, în anumite cazuri, este posibil ca datele să fie stocate și după acest termen, dacă acest lucru este necesar în scopul apărării sau exercitării unui drept în instanță.
 

4. Destinatari interni

Ca urmare a structurii departamentului de resurse umane stabilite în cadrul CA Immo, datele dumneavoastră vor fi prelucrate atât de către CA Immobilien Anlagen AG, cât și de CA Immo Deutschland GmbH („HR Group“) în calitate de firmă împuternicită de operator pentru compania care face angajări.

În funcție de procesul de angajare, dacă este necesar, datele vor fi prelucrate și în cadrul grupului CA Immo (de exemplu, ca urmare a potențialelor linii de raportare în cadrul societății pentru postul scos la concurs). Aici puteți găsi companiile din cadrul grupului CA Immo. Pentru mai multe informații, puteți contacta dsb@caimmo.com.
 

5. Destinatari externi

Portalul nostru online de recrutare este pus la dispoziție de Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Viena, Austria (Prescreen). Prescreen prelucrează datele în numele nostru și din acest motiv acționează ca firmă împuternicită de operator. La rândul său, Prescreen folosește următoarele firme împuternicite de operator:

 • Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germania (Hosting pentru soluția E-Recruiting)
 • JoinVision E-Services GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Viena, Austria (CV-Parsing-Software)
 • Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Germania (Online-Assessment-Software)


6. Drepturile dumneavoastră

În calitate de parte vizată, beneficiați de următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

6.1. Dreptul de revocare a acordului

În cazul în care vă prelucrăm datele pe bazele acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a revoca în orice moment acest acord. Din momentul revocării din partea dumneavoastră, aceste date nu vor mai fi prelucrate în viitor. Prin revocarea acordului, legalitatea prelucrării realizate până în momentul revocării rămâne însă nemodificată.
 

6.2. Dreptul de acces

Puteți solicita informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, mai ales cu privire la originea și categoriile datelor prelucrate, cu privire la durata de stocare, la destinatarii care au avut sau au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, la scopul sau modul în care au fost prelucrate aceste date. La cerere, vă punem la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le-am prelucrat de la dumneavoastră.

Vă menționăm că în conformitate cu § 4 Alin. 6 DSG 2018, nu vor fi oferite nici un fel de informații, în cazul în care în acest fel sunt puse în pericol secrete comerciale sau industriale ale persoanelor responsabile sau ale unor terți.
 

6.3. Dreptul la rectificare

În cazul în care prelucrăm datele despre dumneavoastră care nu sunt corecte sau sunt incomplete, puteți solicita corectarea sau completarea acestora – și prin intermediul furnizării unei declarații suplimentare.
 

6.4. Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Vom șterge aceste date, în măsura în care acest lucru este prevăzut prin lege (Art 17 DSGVO/Regulamentul general privind protecția datelor UE).

Vă menționăm că dreptul la ștergerea datelor nu poate fi exercitat atunci când datele trebuie prelucrate, pentru a îndeplini o obligație legală sau în scopul exercitării sau apărării unor drepturi în instanță.
 

6.5. Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazul în care nu vă este clar dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete sau au fost prelucrate în mod ilegal, ne puteți solicita să restricționăm utilizarea acestor datele.
 

6.6. Dreptul de opoziție

Chiar dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt corecte sau complete și au fost prelucrate în mod legal de noi, în anumite cazuri justificate vă puteți opune prelucrării acestor date. De asemenea, vă puteți opune în cazul în care primiți materiale de promovare din partea noastră și nu doriți ca acestea să vă fie transmise pe viitor.
 

6.7. Dreptul la portabilitatea datelor

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care dumneavoastră ni le-ați furnizat, în anumite circumstanțe puteți solicita ca aceste date să vă fie transmise într-un format care poate fi citit automat. De asemenea, ne puteți solicita transmiterea directă a acestor date către un terț precizat de dumneavoastră, în măsura în care această operațiune este posibilă din punct de vedere tehnic.
 

6.8. Dreptul de a adresa plângeri

Chiar dacă facem tot posibilul pentru a asigura protecția și integritatea datelor dumneavoastră, pot exista diferențe de opinii cu privire la modul în care noi vă utilizăm datele. În cazul în care sunteți de părere că prelucrarea datelor contravine prevederilor DSGVO/ Regulamentul general privind protecția datelor UE, în afară de opțiunea de a contacta echipa noastră de coordonare a protecției datelor, aveți posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea austriacă responsabilă cu protecția datelor.
 

7. Contact

Pentru toate situațiile legate de protecția datelor, mai ales în ceea ce privește exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați în scris (scrisoare sau e-mail)

 • companiei CA Immo unde v-ați depus candidatura sau direct
 • responsabilului nostru cu protecția datelor (dsb@caimmo.com).